Nëse një foto vlenë sa një mijë fjalë, atëherë një foto lëvizese vlenë shumë herë më tepër. Videoja komerciale është nje nga mjetet me te mira reklamuese e cila ndihmon ne dergimin e mesazheve konsistente tek publiku, çdo herë dhe për çdo shikues.