Ne krijojmë mesazhe thelbesore të marketingut, që ju ndihmojn në ngritjen e të hyrave dhe tregut, zvogelimin e shpenzimeve, për të arritur deri tek ngritja e profiteve.