Ne punojmë për ju, ju përkrahim dhe përfomojm arte vizuele. Ne veprojmë, promovojmë dhe bëjmë fushatë për festivale. Ne duam qe festivalet dhe evenimentet te kene sukses, andaj edhe ju ndihmojmë.