Posta direkte, telemarketingu, sms dhe marketingu permes e-mail–it janë disa nga metodat te cilat ne i perdorim për marketing të drejtpërdrejtë. Eshte një teknikë unike per të komunikuar direkt me konsumatoret dhe për të ndërtuar një marrëdhënie personale me ta.