Me një experience të gjatë në fushën e marketingut, KD Events u themelua në fund të vitii 2010 për të ofruar vetëm shërbime në organizmin e eventeve. Pas kërkesave të vazhdueshme nga klient të ndryshëm, ne sot kemi arritur të zgjerojmë fushën e shërbimeve.

KD Events & Communications ka një ekipë profesionistësh me përvojën dhe suksesin e treguar në menaxhimin e kampanjave të marketingut, PR, Eventeve dhe promocioneve të suksesshme .

Ne udhëheqemi me bindjen se gjithqka në këtë botë është e arritshme. Klientët mund të jenë nga fusha të ndryshme dhe kanë bindje e kërkesa të ndryshme, ndërsa ne jemi të përkushtuar që t’i përmbushim ato.

Ne ofrojmë zgjidhje unike me tipare të fuqishme të marketingut dhe publicitetit.

KD Events & Communications si një Agjenci e specializuare në organizim dhe menaxhim e eventeve, është e përkushtuar t’ju  mundësoj klientëve ta gëzojnë përvojën që ju sjellin ngjarjet e veçanta, si për individ, familje apo grupe.  Mendojmë se suksesi i eventit tuaj mvaret nga detajet më të vogla, andaj nëpërmjet punës profesionale dhe kreative të stafit tonë dhe duke trajtuar kërkesat tuaja me kujdesin më të madh, në do të arrijmë që ta realizojmë potencialin tuaj.

Qëllimi ynë është që idetë e mira t’i realizojmë me pasionin më të madh, në një frymë eksploruese, edukative dhe  frymëzuese, me kreativitet  dhe  koncept vizualisht mahnitës ....

 

Sinqerisht,

KD EVENTS & COMMUNICATIONS